Prins onbedroefd (EJT)

14 mei 2016 - 15 mei 2016

EJT

Het Edegems jeugdtheater (jongerenafdeling Toneelgroep De Meeuw) presenteert:

Poëtisch sprookje
Prins Onbedroefd is nog nooit teleurgesteld.
De overbezorgde koning, heeft er altijd voor
gezorgd dat zijn zoon alleen geluk, vrede en
schoonheid kende. Maar als de koning sterft
en de prins voor het eerst buiten de muren
van het koninklijk slot komt, ontdekt hij
hoeveel er nog te leren valt. Het leven is veel
moeilijker dan hij dacht. Ongeluk, geweld,
verlies, verdriet, hoort dat er allemaal bij ...?
En vindt hij uiteindelijk ook geluk?

Jongeren en iedereen die dat gevoel nog
kent, kunnen hiervan genieten.

auteur: Per Lysander
Vertaler: Alice Toen
regie: Eric cLaVie